درس ۱۱: حل مدل ریاضی خطی با استفاده از لینگو (Lingo) و اکسل

در زمانی که مدل های ریاضی ما بزرگ هستند، تعریف داده ها در نرم افزار لینگو (Lingo) سخت خواه بود و در اینجا استفاده از یک نرم افزار صفحه گستر (spread sheet) همانند اکسل (Microsoft Excel) می توان بسیار مفید باشد.
در این بخش ما یک مدل ریاضی خطی را در لینگو با استفاده از کد نویسی در این نرم افزار تعریف می کنیم و سپس داده ها را در نرم افزار اکسل تعریف کرده و در لینگو داده ها را فراخوانی خواهیم کرد.

چو برخیزد از خواب شاه از نخست                    ز دشمن بود ایمن و تندرست

خردمند وز خوردنی بی‌نیاز                             فزونی برین رنج و دردست و آز

وگر شاه با داد و بخشایشست                      جهان پر ز خوبی و آسایشست

وگر کژی آرد بداد اندرون                               کبستش بود خوردن و آب خون

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۱۸۸ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X