درس ۱: مقدمه‌ای بر نگارش علمی

یک نگارش علمی، نوشته‌ای است که یافته‌های علمی محققین و دانشمندان را بازتاب می‌دهند. این نوشته‌ها در قالب پایانامه، مقالات و کتاب‌ها تهیه و منتشر می‌شوند.

در این قسمت ابتدا انواع نگارش‌های علمی تشریح شده و همچنین در خصوص انواع مجلاتی (ژورنال‌) که مقالات علمی را چاپ می‌کنند صحبت خواهد شد.

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد                                          ستایش خرد را به از راه داد
خرد رهنمای و خرد دلگشای                                        خرد دست گیرد به هر دو سرای

فردوسی

۵ مشاهده
مقدمه ای بر نگارش علمی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X