درس ۱۰: مدلسازی تخصیص کالا به وسیله در انبار خرده فروشی آنلاین

در این بخش، در فرآیند انبار یک خرده فروشی، زمانی که بایست کالاهای سفارشات رسیده از قفسه های انبار برداشته و به بخش دپو برد را مدلسازی کرده ایم. قصد ما از مدلسازی این فعالیت کم کردن تعداد رفت و آمدهای وسایل حمل و نقل انبار بوده به طوریکه در یک سفر بیشترین کالاها را بتواند به بخش دپو انتقال دهد.

جایی روم که جنس وفا را خرد کسی                    نام متاع من به زبان آورد کسی

یاری که دستگیری یاری کند کجاست                    گر سینه‌ای خراشد و جیبی درد کسی

وحشی باقفی

I know where I’m going and I know the truth, and I don’t have to be what you want me to be. I’m free to be what I want.

Mohamed Ali Kley

۵۵۵ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X