ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱۳: نامعادلات قدرمطلق قسمت دوم

در این بخش با نامعادلات قدر مطلق که یکی از انواع نامعادلات است آشنا شده و ضمن آشنایی با قوانین آن روش های حل این نوع نامعادلات و ترکیب این نوع نامعادله را با سایر نامعادلات را می آموزیم.

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی

دیپاک چوپرا

Stop judging others in order to meet composure
Deepak Chopra

۶۴ مشاهده
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X