درس ۲۱: آنالیز حساسیت با استفاده از ابزار solver در اکسل

همانطور که در این دوره مشاهده کردیم، با استفاده از ابزار solver در اکسل که یک Addins است (نرم افزاری است که جداگانه توسعه داده شده است) ، می توان مدل های ریاضی را حل کرد و جواب بهینه آنها را بدست آورد، یکی از دیگر قابلیت های این نرم افزار انجام آنالیز حساسیت و ارائه گزارشات حدی است که در این بخش این گزارشات را مشاهده خواهیم کرد.

همه یک سر از جای برخاستند                    برو آفرین نو آراستند

شهنشاه دانندگان را بخواند                        سخنهای گیتی سراسر براند

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۶۹ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X