درس ۲۱: توزیع احتمال نمایی

توزیع نمایی که حالت خاصی از تابع توزیع احتمال گاما است، بر اساس تابع نمایی بدست آمده و یکی از پرکاربردترین توزیع احتمال برای بررسی فاصله زمان بین دو رویداد است. به طور مثال، زمانی که با یک فرآیند پواسون روبه رو هستیم، مدت زمانی که طول میکشد تا پس از روی دادن یک واقعه، پیشامد بعدی رخ دهد، توزیع نمایی خواهد بود.

ز جای اندر آمد چو آتش قباد                بجنبید لشگر چو دریا ز باد

برآمد خروشیدن دار و کوب                   درخشیدن خنجر و زخم چوب

فردوسی

۵ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X