ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۳: دنباله هندسی

در این بخش با دنباله هندسی که یکی از انواع دنباله ها است آشنا شده و قوانین و روابط مربوط به آن را می‌آموزیم.

ثمره‌ی موفقیت مسئولیت پذیری است

وینستون چرچیل

the price of greatness is responsibility

Winston Churchill

 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X