درس ۳: روش کلی (دلتا) و تغییر متغیر

در این بخش با روش دلتا و تغییر متغیر که دو روش دیگر از روش های حل معادله درجه هستند۲ آشنا خواهیم شد و نکات آن ها را بیان کرده و نیز در خصوص ریشه‌ی مضاعف نکات کاملی را بیان می کنیم.

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند،
آموخته های کهنه رادور بریزند ،ودوباره بیاموزند.

آلوین توفلر

The illiterates of the 21st century are not those who can’t write and read but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again

Alvin Toffler

۴۱ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X