درس ۳: کار با جداول در اکسل –بخش ۱

ایجاد جدول برای ذخیره سازی داده ها و ایجاد پایگاه داده

استفاده از جدول در اکسل، مزایا و کاربردهای فراوانی دارد. برای کنترل و تحلیل آسان‌تر گروهی از داده‌های مرتبط به هم، می‌توان محدوده‌ای از سلول‌ها را به یک جدول اکسل تبدیل نمود. به این ترتیب با استفاده از قابلیت‌ها و امکانات جداول، می‌توانید داده‌های موجود در ردیف‌ها و ستون‌های جدول را مستقل از داده‌های موجود در دیگر ردیف‌ها و ستون‌های صفحه گسترده اداره نمایید. در ادامه جداول در دو بخش تشریح شده‌اند

لب بر لب کوزه بردم از غایت عاز                             تا از او پرسم واسطه عمر دراز

لب بر لب من نهاد و گفت این راز                            می خور که بدین جهان نمی آیی باز

خیام

۲۱۴ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X