درس ۴: تمیز سازی داده ها در اکسل

زمانی که داده خام بدست ما می رسد، یکی از اولین اقداماتی که باید انجام دهیم تمیز سازی داده است، به این معنی که نیاز است تا داده های نامناسب، زائد از بین روند، فیلترهای مناسب صورت گیرد، داده ها بر اساس فرمت مناسب و به صورت جدول ذخیره شوند، ارقام و نوع ارقام با تعاریف مناسب ذخیره شوند و … . در این بخش در خصوص این موارد صحبت خواهد شد و داده هایی که جمع آوری شده اند در نرم افزار اکسل تمیز خواهند شد.

ساقیا برخیز و درده جام را                              خاک بر سر کن غم ایام را

ساغر می بر کفم نه تا ز بر                            برکشم این دلق ازرق فام را

حافظ

۷ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X