ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۵: تعریف چندک و نمودار جعبه ای

تقسیم بندی داده ها برای شناخت آنها یکی از مهمترین اقداماتی است که در آمار توصیفی صورت می کرد، چندک ها (از قبیل چارک ها و صدک ها) به ما کمک شایانی در تقسیم بندی داده و شناخت نقاط دورافتاده می کنند. در این بخش تعریف این تکنیک بسیار مهم و معروف آماری را تشریح شده است.

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما                  چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون                روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

حافظ

۳۴۰ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X