ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۶: حل هندسی برنامه ریزی خطی

در این بخش یک مدل ریاضی دو بعدی را بر با استفاده از ترسیم آن حل خواهیم کرد. حل هندسی تنها برای حالت دو بعدی امکان پذیر است و از آنجایی که در مدلسازی اصولاً پیش نمیاید که به یک مدل دو بعدی برخورد کنیم، در واقع این حل تنها برای درک بهتر نحوه حل مدل های ریاضی حائز اهمیت است. اگر درک درستی از نحوه حل مدل های ریاضی بدست آوریم آنگاه درک مدل های پیچیده بسیار ساده تر خواهد بود و به ما در حل آن ها کمک بسیار شایانی خواهد کرد.

ما در مقام صبر فشردیم گام خویش                 یک گام آن‌طرف ننهیم از مقام خویش

این مرغ تنگ حوصله را دانه‌ای بس است          صیاد ما به دانه چه آراست دام خویش

وحشی باقفی

۸۳ مشاهده
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X