درس ۷: انواع جواب ها در برنامه ریزی ریاضی

در این بخش با حالت های مختلفی که ممکن است در هنگام پیدا کردن جواب یک مدل ریاضی با آنها برخورد کنیم صحبت می کنیم. این موارد شامل «جواب بهینه متناهی منحصر بفرد»، «جواب های بهینه متناهی دگرین»، «جواب بهینه نامتناهی» در واقع در این حالت جواب بهینه وجود ندارد و بینهایت است، «جواب بهینه تهی» در واقع در این حالت مدل ناسازگار است.

تنها را شناخت حدود ممکن این است که به ورای آن یعنی به ناممکن ها بروید

آرتور کلرک

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

Arthur C. Clarke

۵۴ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X