درس ۸: تعریف فراوانی، هیستوگرام و تحلیل پارتو

در این بخش مبحث مهم فراوانی و جدول فراوانی تشریح می شود، فراوانی نشان دهنده تعداد تکرار یک رویداد در فضای مشاهده است و این مموضوع در واقع نشان می دهد که چه رویدادهایی بیشترین و کمترین تکرارها را داشته و بر این اساس احتمال رخ دادن آنها بیشتر یا کمتر باشد. همچنین نمودار فراوانی (هیستوگرام) که برای نمایش فراوانی مورد استفاده قرار می گرد و نیز تجزیه و تحلیل پارتو به همراه نمودار آن تشریح شده است.

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست          صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود          ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست

حافظ

۲۰ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X