ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۸: فرآیند دامیک – DAMIC

همواره اجرا و به نتیجه رساندن پروژه های کیفیتی با چالش های بسیار زیادی مواجه هستند. برای اینکه بتوانیم این پروژه ها را به خوبی اجرا کرده و از آنها نتیجه مطلوب را دریافت نماییم، فرآیند دامیک DAMIC که از دل مدل شش سیگما خارج شده است، می تواند کمک بسیار شایانی به ما در این زمینه کند.

بیا ساقی آن جام کیخسروی / که نورش دهد دیدگان را نوی

لبالب کن از باده خوشگوار / بنه پیش کیخسرو روزگار

نظامی گنجوی

۳۷ مشاهده
فرآیند دامیک – DAMIC
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X