درس ۹: استفاده از ابزارهای اکسل با VBA

نرم افزار اکسل خود دارای ابزارهای بسیار زیادی است که می‌تواند کمک حال ما در بسیاری از برنامه هایی باشد که داریم توسعه می‌دهیم. بنابراین زمانی که داریم برنامه ای را توسعه می‌دهیم اگر بتوانیم از این ابزارها نیز به خوبی و درستی استفاده کنیم، آنگاه توانایی های ما نیز در ایجاد انواع مختلف برنامه ها بسیار ارتقا خواهد یافت.

در این بخش ما می‌خواهیم از ابزارهای اکسل استفاده کنیم تا محیطی را تنظیم برگه اکسل به اندازه یک برگه چک دلخواه درست کرده و از آن پریسنت بگیریم.

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم                        به دریا بنگرم دریا ته وینم

بهر جا بنگرم کوه و در و دشت                      نشان روی زیبای ته وینم

بابا طاهر

۹۱ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X