درس ۹: تعریف مسائل بهینه سازی در فرآیند های خرده فروشی آنلاین

در این بخش بر اساس تحلیل های انجام شده در مدل شماتیک سیستم خرده فروشی آنلاین، فعالیت های تصمیم گیری موجود در فرآیندهای آن که پتانسیل بهینه سازی و تهیه مدل را داشته شناسایی شده اند و برای آنها تعریف مسئله صورت گرفته است.

ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم     گر همه زهرست چون خوردیم ساغر نشکنیم

پیش ما یاقوت یاقوتست و گوهر گوهر است    دأب ما اینست یعنی قدر گوهر نشکنیم

وحشی باقفی

۱۹ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X