ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۹: تهیه جدول فراوانی و نمودار هیستوگرام در اکسل

در این بخش ابتدا جدول فراوانی مربوط به داده های در دست با استفاده از فرموب فراوانی (frequency) در اکسل که یک فرمول آرایه ای است ایجاد شده و بر اساس آن یک نمودار هیستوگرام در اکسل تهیه خواهد شد و سپس با استفاده از ابزارهای ترسیم نمودار اکسل نمودار هیستوگرام را ایجاد خواهیم کرد.

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست      پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان         نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

حافظ

۳۷۸ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X