درس ۹: حل مدل ریاضی خطی در اکسل با Solver Addins

نرم افزار اکسل یک ابزار بسیار قدرتمند و مفید برای حل مدل های ریاضی با نام Solver دارد که جدای از نرم افزار اکسل توسعه داده شده است (به این گونه نرم افزارهای جداگانه توسعه داده شده Addins گویند). با استفاده از الگوریتم سیمپلکس تهیه شده در آن مدل های ریاضی خطی را حل می کند. در این بخش ما یک مدل ریاضی را با استفاده از این ابزار در اکسل حل خواهیم کرد و این ابزار بسیار مفید را تشریح خواهیم کرد

وگر بر خرد چیره گردد هوا                        نخواهد به دیوانگی بر گوا

بکژی تو را راه نزدیکتر                             سوی راستی راه باریکتر

به کاری کزو پیشدستی کنی                 به آید که کندی و سستی کنی

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۷۹ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X