درس ۱: مقدمه ای بر الگوریتم سیمپلکس

در این بخش الگوریتم سیمپلکس تعریف شده و رویکرد کلی آن تشریح می شود. الگوریتم سیمپلکس یک الگوریتم تکرار است به این معنی که یک سری گام ها را تا رسیدن به جواب بهینه تکرار خواهد کرد. این الگوریتم از یک نقطه راسی در فضای جواب شروع کرده و در صورتی که نقطه راسی مجاور آن جوابی بهتر بدهد به آن نقطه خواهد رفت و به این ترتیب تا رسیدن به جواب بهینه در مسیر بهبود جواب حرکت می کند.

چو کسری نشست از بر تخت عاج                     به سر برنهاد آن دل‌افروز تاج

بزرگان گیتی شدند انجمن                               چو بنشست سالار با رای‌زن

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۲۳۶ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X