درس ۱۶: نظریه دوگان در مدل ریاضی خطی

بر اساس نظریه دوگان (Duality) برای هر مدل ریاضی خطی همیشه یک مدل ریاضی خطی دیگری وجود دارد که هم ارز با مدل اولیه است. بر این اساس مدل ریاضی اصلی را مدل اولیه (Primal) گویند و به مدل ثانویه مدل دوگان (dual) آن می گویند. اثبات شده است که در صورت وجود داشتن جواب بهینه برای مدل ریاضی اولیه، آنگاه جواب بهینه دوگان نیز حتما وجود خواهد داشت و هر دو جواب باهم برابر هستند.

در این جلسه نظریه دوگان و طریقه ایجاد مدل دوگان از روی مدل اولیه تشریح خواهد شد

شما دل به فرمان یزدان پاک                    بدارید وز ما مدارید باک

که اویست بر پادشا پادشا                       جهاندار و پیروز و فرمانروا

فروزندهٔ تاج و خورشید و ماه                     نماینده ما را سوی داد راه

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X