درس ۱۲: پیدا کردن نقطه شروع اولیه برای الگوریتم سیمپلکس

الگوریتم سیمپلکس از یک نقطه شروع اولیه شدنی شروع می کند و با هر بار تکرار در جهت بهتر شدن جواب به نقطه بهینه می رسد، اما نقطه شروع اولیه شدنی همواره در دسترس نیست و نیاز است تا آن را به طریقی برای الگوریتم سیمپلکس پیدا کنیم. در این بخش در خصوص نقطه اولیه شدنی و عدم در دسترس بودن آن در بسیاری از اوقات گفتگو خواهیم کرد

هر آنکس که هست اندرین انجمن                  شنید این برآورده آواز من

بدانید و سرتاسر آگاه بید                              همه ساله با بخت همراه بید

که ما تاجداری به سر برده‌ایم                        بداد و خرد رای پرورده‌ایم

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۶ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X