ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱: مفاهیم و کاربردهای آنالیز واریانس

تعریف آنالیز واریانس

مهمترین کاربرد آنالیز واریانس در شناخت روابط موجود بین عوامل مختلف است. شناخت روابط موجود بین عوامل مختلف یکی از مباحثی است که می توان گفت در تمامی علوم از قبیل مدیریت، روانشناسی، زیست شناسی، مهندسی، اقتصاد و غیره بسیار مورد نیاز است و کاربردهای فراوانی دارد. در آنالیز واریانس ما سعی داریم تا متوجه شویم که آیا یک متغیر وابسته (به نام متغیر پاسخ) به یک یا چند متغیر دیگر (که لزوماً مستقل هم نیستند) آیا ارتباط دارید یا خیر. فرض آنالیز واریانس این است که نمونه برداری از یک جامعه نرمال صورت می گیرد. نمونه های گرفته شده بر اساس آن عامل مدنظر به سطوم محتلف تقسیم بندی شده و با بررسی پراکندگی موجود بین هر سطح محاسبه می کنیم که آیا میانگین نقاط در هر سطح با دیگر سطوح تفاوت دارد یا خیر.

بر آن درگاه خواهم داد از این دل / مسلمانان مرا فریاد از این دل

دلی دارم دل از جان برگرفته / امید از کفر و ایمان برگرفته

عبید زاکانی – عشق نامه

۳۰۱ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X