ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱۰: آنالیز واریانس دو طرفه

آنالیز واریانس دو طرفه برای بررسی تاثیر دو عامل بر متغیر پاسخ به همراه اثر متقابل آنها

زمانی که بخواهیم تاثیر دو عامل متفاوت بر روی یک عامل وابسته (به نام عامل پاسخ) را بررسی کنیم از آنالیز واریانس دو طرفه استفاده می کنیم. در اینجا باید توجه شود که علاوه بر تاثیر عامل اول و عامل دوم به طور جداگانه بر روی متغیر پاسخ، ممکن است اثر متقابل نیز وجود داشته باشد، یعنی استفاده هم زمان هر دو عامل باهم نیز تاثیر متفاوتی بر روی متغیر پاسخ داشته باشد. آنالیز واریانس دوطرفه نیز فرض برابر بودن تعداد نمونه ها در هر سطح را دارد (که روابط نابرابر بودن تعداد نمونه ها در بخش کار با نرم افزار اکسل تشریح شده است)

بیاور ساقیا می در ده امروز / که بختم فرخ است و روز پیروز

از این خوشتر سر و کاری که دارد / چنین باغی چنین یاری که دارد

عبید زاکانی – عشق نامه

۴۱۹ مشاهده
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X