افزونه تحلیل داده اکسل – آنالیز واریانس دو طرفه

زمانی که بخواهیم بدانیم دو متغیر بر متغیر دیگر تاثیر گذار است یا خیر، آنگاه می بایست از آزمونی به عنوان آزمون آنالیز واریانس دو طرفه استفاده کنیم و سه مورد را باید بررسی کنیم.
آیا عامل اول بر متغیر ما تاثیر گذار است یا خیر
آیا عامل دوم بر متغیر ما تاثیر گذار است یا خیر
آیا تعامل عامل اول و دوم بر متغیر ما تاثیر گذار است یا خیر
برای دانستن تاثیرگذار بودن این موارد، ابتدا آزمایشی را طراحی می کنیم که در آن با ایجاد عامل اول و دوم را به گروه های مختلف تقسیم بندی کرده و یک نمونه (به این آزمون آنالیز واریانس دو طرفه بدون تکرار می گویند) یا چند نمونه (به این آزمون آنالیز واریانس دو طرفه با تکرار می گویند) می گیریم.
سپس بررسی می کنیم که آیا میانگین نمونه های اندازه گیری شده بین هر گروه از لحاظ آماری متفاوت است یا خیر.
ابتدا باید بررسی کنیم که آیا میانگین نمونه های با ثابت ماندن عامل دوم و تغییر گروه های عامل اول متفاوت است یا خیر. بعد از آن بررسی می کنیم که آیا میانگین با ثابت در نظر گرفتن عامل اول و تغییر گروه های عامل دوم متفاوت است یا خیر. در نهایت بررسی می کنیم که آیا میانگین بین هر گروه با توکه به تغییرات هم در عامل اول و هم عامل دوم تفاوت آماری دارد یا خیر.
بررسی تفاوت میانگین ها در گروه های مختلف را از طریق آنالیز واریانس دو طرفه انجام می دهیم که در اکسل این کار را با استفاده از افزونه تجزیه و تحلیل داده اکسل (Dat analysis add ins)، تشریح کرده ایم.

آموزش کاربردی مایکروسافت اکسل

راهنمای جامع تابع های اکسل

۰ پاسخ به "افزونه تحلیل داده اکسل - آنالیز واریانس دو طرفه"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X